Wracamy do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, tym razem z odwrotnym zadaniem: przekazania prac od dzieci na Malcie! Listy i prace podopiecznych tej placówki wysłaliśmy kilka miesięcy wcześniej na Maltę, oto relacja z tego wydarzenia.

Zaskakująco dla nas otrzymaliśmy od kilku maltańskich szkół wielkie paczki z listami i fantastycznymi pracami tamtejszych dzieciaków. Prace te rozdajemy dzieciom w Polsce, przy okazji zajęć przybliżających ptasie zwyczaje i ich problemy. Na zdjęciach podopieczni Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Zajęcia przy udziale ornitologa z Towarzystwa Ekologicznego Etna oraz Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Ogromne podziękowania dla Pani Marty Chylareckiej ?