Tak, dobrze widzicie, to ptaki z croissantem i fromage 🙂 wyobraźnia dzieciaków przekracza granice krajów. Już w lutym przenosimy się do Francji, prosimy o dosyłanie prace i listów do końca stycznia!

Dzisiejsi bohaterowie: ❤

🦆  Iwonicz, przedszkole gminne
🦆  Mszana Dolna, miejskie przedszkole nr 2
🦆  Olsztyn, Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101
🦆  Rymanów Zdrój, Zespół Szkół Publicznych
🦆  Klebark Wielki, Zespół Szkolno-Przedszkolny
🦆  Białystok, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1