Tak, dobrze widzicie, to ptaki z croissantem i fromage 🙂 wyobraźnia dzieciaków przekracza granice krajów. Już w lutym przenosimy się do Francji, prosimy o dosyłanie prace i listów do końca stycznia!

Dzisiejsi bohaterowie: ❤

?  Iwonicz, przedszkole gminne
?  Mszana Dolna, miejskie przedszkole nr 2
?  Olsztyn, Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101
?  Rymanów Zdrój, Zespół Szkół Publicznych
?  Klebark Wielki, Zespół Szkolno-Przedszkolny
?  Białystok, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1