BARDZO ważne wieści dla polskich ptaków!

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opublikowała raport o zagrożeniach 4 gatunków: łyski, czernicy, głowienki i cyraneczki.

IUCN jest wyjątkową organizacją. To stowarzyszenie łączące byty rządowe i pozarządowe, w sumie jest ich ponad 1300 w 160 krajach 😮 Dlatego też raporty publikowane przez IUCN są tak istotne i nigdy nie przechodzą bez echa!!

Co znajdziemy w raporcie?

  • ? informację o ZAŁAMANIU populacji ww gatunków, nawet rzędu 90% w ciągu ostatnich 30 lat
  • ? w najgorszej sytuacji jest głowienka, która jest zagrożona WYGINIĘCIEM w skali świata. Mimo tego jest celem polowań w większości krajów Europy!
  • ? łyska ZNIKA z naszych stawów, w tym miejskich zbiorników. Roczne spadki populacji są zbliżone do liczby osobników zabijanych przez myśliwych
  • ? czernica staje się skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym, możliwe że żyje u nas już zaledwie 2 tys. par
  • ? cyraneczka jest w locie niezwykle podobna do cyranki, brak możliwości identyfikacji skutkuje wyniszczeniem tego chronionego i rzadkiego gatunku

Co rekomendują eksperci IUCN?

  1. PILNE usunięcie tych 4 gatunków z listy łownej i objęcie ich ochroną ❗
  2. zmianę harmonogramu sezonu łowieckiego, dostosowując go do aktualnego klimatu. Chodzi przede wszystkim o przesunięcie początku polowań z 15 sierpnia na 15 września. W sierpniu wiele ptaków wychowuje jeszcze młode, a zatem zabijanie ich jest niezgodne z europejską dyrektywą ❗
  3. zaprzestanie nocnych polowań. Obecne przepisy są szokujące, pozwalając zabijać ptaki po ciemku, przed wschodem i po zachodzie – gdy identyfikacja ptaków jest niemożliwa ❗
  4. zaprzestanie stosowania śrutu ołowianego, zatruwającego nasze zbiorniki wodne i pośrednio wiele gatunków zwierząt ❗
  5. wymuszenie na myśliwych rejestracji dokładnej liczby zabitych ptaków poszczególnych gatunków. Obecnie są one liczone zbiorowo, tj. sumaryczna liczba „dzikich kaczek” i „dzikich gęsi” ❗

To w większości znane od lat fakty, o które walczymy wspólnie w koalicji Niech Żyją. Ranga IUCN jest tu niezwykle istotna i mamy ogromną nadzieję, że wpłynie wreszcie na decyzję ministra środowiska!

Więcej informacji w tej sprawie: