Komisja Europejska opublikowała dziś kolejną listę zastrzeżeń do wielu krajów, w tym Polski. Krótko napiszemy o sprawach dotyczących przyrody Polski, a później najważniejsze dla #ŁącząNasPtaki, czyli zastrzeżenia do Francji.

POLSKA ??

  • rażące zaniedbania w sprawie dyrektywy o jakości powietrza. Po zagrożeniu utraty wielu miliardów dopłat rząd w końcu ugiął się i o rozdzielaniu środków nie będą decydować władze państwowe, ale samorządy. KE dostrzega tę zmianę, ale to dopiero początek długiej drogi
  • WAŻNE! KE wzywa do umożliwienia odwołań od Planów Urządzania Lasów. Do tej pory społeczeństwo nie ma żadnej kontroli nad gospodarką Lasów Państwowych, w tym w sieci Natura 2000, gdzie rażąco łamana są dyrektywy: ptasia i siedliskowa. Co więcej, 3 lata temu Polska zwolniła gospodarkę leśną z obowiązku stosowania ścisłej ochrony gatunkowej!!!
  • niedokończenie tworzenia sieci Natura 2000
Komisja Europejska

ZASTRZEŻENIA Komisji do FRANCJI, szczególnie w zakresie ptaków ??

? Komisja protestuje przeciw dopuszczeniem przez Francję stosowania pułapek klejowych i sieci, które są zabronione przez dyrektywę ptasią jako „nieselektywne” (nie wiadomo które gatunki padną ich ofiarą). Pisaliśmy o tym między innymi tutaj.
? Francja zezwala również na polowania na gęgawy w okresie migracji. Dyrektywa ptasia zabrania tego typu praktyk. Pisaliśmy o tym tutaj.
? Komisja wzywa do ochrony turkawki. Hiszpania i Francja to główne siedliska tego zagrożonego gatunku. W ciągu ostatnich 20 lat populacja spadła prawie o połowę, a wciąż jest „legalnie” zabijany przez myśliwych. W tym miesiącu pisaliśmy o specjalnej komisji, która zarekomendowała ministrowi środowisko moratorium na polowania na turkawki.

To wszystko tylko kropla wobec skali bezsensownej przemocy wobec ptaków we Francji. Tym niemniej każda interwencja Komisji Europejskiej jest ważna i może problemy ptaków będą dostrzegane coraz częściej.