Cypr. Film przygotowany przez aktywistów RSPB i CABS pokazuje wprost, jak fikcyjna jest działalność anty-kłusownicza władz i służb policyjnych na wyspie. Widzimy tu miejsce znane wszystkim jako duży punkt nielegalnego chwytania migrujących ptaków w sieci. Udokumentowano śmierć kilkunastu tysięcy ptaków w ciągu 7 tygodni, tylko w tym jednym miejscu.

Policja nie reaguje od razu na wezwania, a „zupełnym przypadkiem” dzień później gdy dokonuje interwencji – miejsce jest puste. Kilka dni później na kłusowników nałożona zostaje grzywna za zabicie… jednego ptaka.

Żadne władze i służby na wyspie nie reagują na wezwania organizacji pozarządowych, nie odpowiadają na pytania, nie chcą współpracować, a wręcz świadomie przekazują informacje kłusownikom.

W 2017 miała miejsce ostatnia dokładna kontrola tego stanowiska przez policję, zakończyła się wysokimi karami dla kłusowników. Kilka dni później zwolniono z pracy oficera, który nadzorował tę operację.