Kiedy jest najlepszy moment na tworzenie pierwszych w życiu transparentów? Pierwszą lekcję aktywizmu, a także pierwsze rozmowy o trudnościach stojących ptakom na drodze?

Kampania #ŁącząNasPtaki pokazała, że warto rozmawiać z dziećmi o problemach dzikich ptaków: polowaniach i łapaniu ich w niewolę. W odpowiedzi na petycje uczniów polskich szkół dostaliśmy kilkadziesiąt prac i listów z Malty.

Dziękujemy za nadesłane prace szkołom Gozo College Rabat Primary – The Happy School, St Francis Primary School Victoria Gozo Malta i San Lawrenz Primary – The Friendly School.

When is the best moment to create the first banners in Your life? The first lesson of activism? First talks about problems of migrating birds?

The #BirdsUniteU campaign has shown, that it is worth talking with children about the problem of hunting and capturing wild birds. In response to the letter from Polish pupils we received several dozen works and letters from Malta.

We kindly thank all the schools: Gozo College. Rabat Primary – The Happy School, St. Francis Primary School – Victoria Gozo Malta and San Lawrenz Primary – The Friendly School.